April 2021

Polenergia inaugurates Szymankowo WF in Poland.